I Läs texten och besvara frågorna .

1. Varför skickades Brahe till Finland som generalguvernör?

2. Hur upplevde han sitt uppdrag?

3. Varför gav han sig iväg på sina resor runt till Finland först efter att snön fallit?

4. Varför bestämde sig Brahe att göra en ny stadspalan över Viborg?

5. Vad tyckte Brahe att speciellt borde förbättras i Finland?

6. Vilka platser besökte Brahe i norra och i östra Finland?

7. Hur förklarade Brahe sin olovliga älgjakt till drottning Kristina?

8. Hurdana var de religiösa förhållandena i Finlands östra delar?

9. Varför fanns det enligt Brahe bra möjligheter att utveckla Finland?

10. Hur påverkade det finska nationalmedvetandet tankar om Brahe?

11. För vad kritiserade Brahe det finska folket?

12.Varför infördes det ständiga knekthållet och vilka följder hade det?