a) Du är Per Brahe och har nu bekantat dig med förhållandena i olika delar av Finland. Skriv en artikel till en tidning i Sverige/ en rapport till den svenska regeringen. Hurdant är det finska folket? Vilka möjligheter finns det att utveckla landet? Hurdan är naturen i Finland? Vilka reformer tänker  du genomföra i landet?

b) Föreställ dig att du är en fotograf som har fått följa Per Brahe på hans inspektionsresor i Finland.
Beskriv de bilder som du tagit med din ”digitalkamera”! (människor, landskap, ”sevärdheter”…)

c) Skriv en minnesskrift över Per Brahe. Berätta t.ex om allt vad han åstadkom under sin tid som generalguvernör i Finland, om hans resor i Finland osv…

d) Skriv ett brev till drottningen där du ber om ursäkt för att du jagat och skjutit två älgar utan lov på Åland.