Textförståelse
 
I Besvara frågorna  
 
1. Vilken var äktenskapets främsta betydelse på 1700-talet?
 
2. Varför var det viktigt att Ulrikas och Fredriks nyfödda barn var en son?
 
3. Hurdant var det svenska riket år 1746 jämfört med riket under stormaktstiden?
 
4. Varför började Sveaborg byggas?
 
5. Varifrån kommer namnet Gustavssvärd?
 
6. På vilket sätt påverkade byggnadsarbetet sitt närområde?
 
7. Vad sägs det om arbetskraften på Sveaborg?
 
8. Vilka yrkeskårer arbetade på Sveaborg?
 
9. Hurdant var sällskapslivet på ön?
 
10. Varför var erövrandet av Sveaborg viktigt för Ryssland?
 
11. Vilka rykten cirkulerade kring Sveaborgs kapitulation?
 
12. Vilket var kommendanten Cronstedts öde?