I Det är år 1751. Du är soldat och jobbar på Sveaborg. Skriv hem till din fru och berätta om livet i fästningen! Berätta om arbetet, boendet, mat och allt som hör till det vardagliga livet på byggplatse.


II Du är Cronstedt och tiden är mars 1808. Skriv till Sveriges kung och berätta om läget på Sveaborg. Be om hjälp och berätta vad som kommer att hända om hjälpen inte fås!