I Besvara frågorna
 
1. Vilken viktig orsak ledde till att Helsingfors grundades?
 
2. Varför minskade Helsingfors betydelse senare för den svenska kronan ?
 
3. Hur vet i att Helsingfors på 1500-talet var en mycket liten stad?
 
4. Varför bestämde Per Brahe att Helsingfors skulle flyttas längre ut mot havet?
 
5. Varför var slutet av 1600-talet svårt för både Helsingfors och hela Finland?
 
6. Hur tror man att pesten spred sig till Finland?
 
7. Vad betydde freden i Nystad för Finland?
 
8. Vilka svårigheter kunde de soldater som återvände hem möta?
 
9. Hur såg Helsingfors stadsbild ut i början av 1700-talet?
 
10. Hur påverkade fästningsarbetet i Sveaborg staden Helsingfors?