Fantasiövningar

a) Jobba i par

Den ena är en soldat som återvänder hem efter en längre tid i kriget. Den andra är hans fru som har gift om sig, eftersom hon trodde att soldaten hade avlidit i kriget. Hur låter dialogen mellan makarna?

b) Du är en journalist som har fått i uppdrag att skriva om Helsingfors på 1700-talet.

Beskriv förhållandena i stan så realistiskt som möjligt.