II Skrivövningar

1. Du är en finskhetsman och studerar i Uppsala. Du vill stöda studenterna i Åbo när de kräver att finska språket ska jämställas med svenskan. Du kan några ord finska men inte så mycket att du skulle kunna skriva ett brev på finska. Därför skriver du brevet på svenska. Hurdant blir ditt brev?
2. Du har träffat en svensk gymnasist på nätet. Han heter Jonas Torpare. Han kommer från Sveg i Härjedalen. Han har släktforskat och fått veta att hans mammas släkt kommer från Finland, Pedersöre. Han vet ingenting om att Finland och Sverige har en lång gemensam historia. Nu ska du berätta för honom, vilka bevis det ännu idag finns på vår gemensamma historia.  Skriv hur du och Jonas chattade!