I Vastaa kysymyksiin suomeksi

Svara på frågorna
 
1. Mikä on ollut leimaa-antava piirre taistelukenttäkuvauksissa ennen 1800-lukua?
 
2. Miksi kotimainen ruudin tuotanto oli ensiarvoisen tärkeää suurvalta-ajan Ruotsissa?

3. Miksi juuri salpietari oli kysyttyä tavaraa?
 
4. Miksi talonpojat olivat keskeisessä asemassa kun salpietaria tarvittiin?
 
5. Millä tavalla Kustaa Vaasa puuttui maanomistukseen voidakseen käydä sotaa?
 
6. Mistä eri syistä kruununkeittäjät olivat epäsuosittuja vierailijoita maataloissa?
 
7. Mihin vedoten Antti Chydenius vaati luopumista valtion yksinoikeudesta salpietarin
valmistukseen?
 
8. Miten talonpoikien elämä muuttui monopolin lakkauttamisen jälkeen?
 
9. Kuvaa lyhyesti salpietarin valmistuksen eri vaiheet valmiiksi liemeksi asti.
 
10. Miksi latinankielinen sanonta "Pecunia non olet" on osuva salpietarin valmistuksen
ollessa kyseessä?
 
11. Mitä liemelle sen jälkeen tehtiin, jotta saatiin salpietari erotettua siitä?

12. Miten voitiin testata, oliko salpietari hyvälaatuista?
 
13. Missä yhteydessä salpietarin keittäjä ehkä saattoi joutua myöhemmin kosketuksiin
siitä valmistetun tuotteen kanssa?