I Fortsätt satserna .

1. Efter fortsättningskriget….

2. Staden Viborg och slottet var viktiga för Sverige eftersom….

3. År 1710…

4. År 1293…

5. Handeln mellan Novgorod och hansastäderna…

6. Till Viborg flyttade i synnerhet…

7. På medeltiden…

8. Eftersom vägarna var i dåligt skick..

9. De tyskar som kom till Viborg hade med sig…

10. Eftersom man ville att tyskarna skulle stanna i Viborg….

11. I mitten av 1600-talet…

12. Invånarna i staden respekterade inte rådet och borgmästaren eftersom…

13. År 1634 bestämde rådet att…

14. Borgarna i staden var missnöjda och…

15. Croell kallade Schnedeman bl.a….

16. På 1650-talet…

17. Tyskarna fick en stark ställning i staden…

18. Svenska användes...

19. Finskans påverkan var större i kyrkan eftersom…

20. Ibland uppstod det en del märkliga språkliga uttryck eftersom…