a) Jobba i par

Den ena är Croell och den andra är borgmästaren Schmedemann. Croell har kränkt borgmästaren och står nu inför domstolen. Hur förklarar han sitt uppförande? Vad säger Schmedemann? Vilket straff kräver han till Croell och varför?

b) Du har flyttat till Viborg från Tyskland. Skriv till dina släktingar och berätta om livet i Viborg i mitten av 1600-talet!

c) Skriv till din fästman/fästmö till Tyskland och försök få honom / henne att flytta till Viborg.