Fantasyövningar 

  1. Skriv en dialog mellan pigan Malin och husbonden Johan Davensberg  dagen före rättegången.
  2. Skriv en dialog mellan pigan Malin och drängen Erik, när första rättegången är över och de träffas utanför rättssalen.
  3. Skriv en dialog mellan pigan Malin, drängen Matts Knutsson (och möjligen husbonden Johan Davensberg) då de kommer överens om vad de ska säga i rätten nästa dag.
  4. Skriv en dialog mellan husbonden Johan Davensberg och hans fru, som fått veta sanningen om vem som är barnets far.

Vad hände sen... 

Skriv och berätta, hur det gick med

  1. pigan Malin och barnet efter domen?
  2. husbonden Johan och hans äktenskap efter domen?
  3. drängarna Erik och Matts Knutsson?