Besvara frågorna
 
1. Vad gemensamt hade backstugusittare och statare?
 
2. Kring vad kretsade det mesta i vardagen på landet?
 
3. Vad hände med barnen när de blev vuxna?
 
4. Vilka sysslor hade man på vinterkvällarna?
 
5. Vilka uppgifter hörde till prästen i samfundet?
 
6. Varför kunde prästen väcka åtminstone till början församlingsbornas misstänksamhet?
 
7. Varför var man tvungen att ibland vända sig till byns kloka gumma eller gubbe i sjukdomsfall?
 
8. Varför förföljdes de kloka gummorna och gubbarna i byn ibland?
 
9. Vilken var byfånens roll i samfundet?
 
10. Hur var kvinnornas och männens arbetsuppgifter uppdelade?
 
11. När var kvinnorna tvungna att ta hand om också männens uppgifter?
 
12. Hur förhöll sig männen till sysslorna i fähuset?