Finland – den östra rikshalvan

Vastaa kysymyksiin suomeksi:

1.Miltä Ruotsi näytti kartalla, kun kuningatar Kristiina astui valtaan 1632?
2. Mistä syistä Suomi alueena oli 1600-luvulla samassa asemassa kuin muutkin Ruotsin
maakunnat?
3. Mihin nykyisen Suomen alueeseen viitattiin puhuttaessa Suomesta ristiretkien
jälkeisessä Ruotsissa? Ristiretket 1100-1200-luvulla???
4. Miten Suomen asema alueena muuttui ristiretkien seurauksena?
5. Miksi Ruotsin kuninkaat rakennuttivat Turun ja Hämeen linnat?
6. Mitä vallan keskittämisestä kuninkaalle seurasi paikalliselle väestölle?
7. Miksi v. 1323 Pähkinäsaaren rauhassa vedetty raja Ruotsin ja Novgorodin välille
oli Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävä?
8. Mistä eri syistä voidaan sanoa, että Suomi alueena oli tasavertainen muiden Ruotsin
alueiden kanssa?
9. Miten valtasuhteet muuttuivat Ruotsin sisällä sekä koko Pohjolassa Kustaa Vaasan
tultua kuninkaaksi 1523?
10. Miten kuninkaan valintamenetelmää muutettiin?
11. Millä tavalla Kustaa Vaasa loi pohjaa Ruotsin tulevalle suurvalta-ajalle?
12. Mitä Pietarin kaupungin perustaminen v.1703 enteili?
 

Befolkningen på landet och i städerna NÄR?

 
1. Miten kaupungistuminen kehittyi 1500-luvulta 1700 luvulle Ruotsi-Suomessa?
2. Mitä voidaan sanoa kaupunkien lukumäärästä ja asukasmäärästä verrattuna muihin
Euroopan alueisiin?
3. Missä suhteessa suuri osa Ruotsi-Suomen talonpojista oli paremmassa asemassa kuin
muualla Euroopassa ?
4. Mitä kymmenykset olivat?
5. Miksi ja missä asioissa useiden suomalaistenkin talonpoikien oli aika ajoin
matkustettava Tukholmaan?
6. Millainen oli tavallinen talonpoikaisperhe 1600-luvulla?
7. Millaisiin ostoksiin perhe tarvitsi rahaa?
8. Miltä asuinrakennukset näyttivät kaupungeissa ja mitä muita rakennuksia oli?
9. Miten kaupunkilaiset tulivat toimeen? Mitä ammattikuntia oli?
 

Militärstaten Sverige

1. Mitä taloudellisia seurauksia jatkuvasta sotimisesta oli valtiolle?
2. Mistä valtio sai rahaa?
3. Miten yritettiin hoitaa armeijan ylläpito kun sodittiin valtion rajojen ulkopuolella?
4. Mitkä kaksi tärkeää valtion hallintotehtävää kehitettiin niin tehokkaiksi, että Tanska ja
Venäjäkin ottivat siitä mallia?
5. Miten sotaväenotto käytännössätapahtui 1600-luvulla ?
6. Mitä "lahjontaa" ja muita reaktioita siitä saattoi seurata?
7. Miten ruotujakolaitoksen käyttöönotto muutti aikaisempaa käytäntöä?
8. Miksi sotilaaksi ryhtymistä tai joutumista pelättiin?
 

Språken i stormakten Sverige

1. Millaisia kommunikointiongelmia saattoi esiintyä suurvalta-aikana?
2. Mitä kieliä käytettiin valtion hallinnossa ja koulutuksessa?
3. Mikä oli oleellisinta ihmisen identiteetin kannalta?
4. Miten suomenkielisille selvitettiin mitä valtion käskyissä ja kuulutuksissa sanottiin?
5. Miten Kaarle Xi ja Pietari Brahe yrittivät helpottaa kieliongelmaa?
 

Befolkningen under 1700-talet

1. Millaiset rajat Ruotsi-Suomella oli Suuren Pohjan sodan jälkeen 1700-luvulla?
2. Mitkä kaikki seikat vaikuttivat väkiluvun lisääntymiseen 1700-luvulla?
3. Mikä oli ihmisten keskimääräinen elinikä 1700-luvulla?
4. Millaisiin koettelemuksiin suomalaiset joutuivat Venäjän naapurina?
 

Riksskilsmässan

1. Kerro lyhyesti, miten Suomi lopulta irroitettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjään.
2. Kuinka suuren osan pinta-alastaan ja asukasluvustaan Ruotsi menetti Suomen myötä?