I Textförståelse

Korrigera följande påståenden så att de motsvarar texten.

1. Änkor och deras döttrar var lätta offer till de giriga officerarna.

2. Elisabeth Kyhl kom från anspråkslösa förhållanden.

3. Elisabeth gifte sig med en fältskär.

4. Den livliga utrikeshandeln förde med sig mycket kapital till köpmännen i Helsingfors i slutet av 1740-talet.

5. Den franska regeringen tävlade om makten i norra Europa.

6. Nils Burtz intresserade sig enbart för affärer.

7. Burtz död förde Elisabeth till konkurs.

8. Elisabeths nya man lyckades få hennes egendom till sin ägo.

9. Elisabeth blev osams med sin svärson på grund av politik.

10. Elisabeth tog hand om sin dotter efter dotterns misslyckade äktenskap.

11. Elisabeth och dottern försonades precis innan Elisabeth dog.

12. I Elisabeths tids Helsingfors talade man bara svenska och finska.