Senaste nytt från predikstolen

1.Beskriv läskunnigheten i Åbo. Vem kunde läsa, hurdan inställning hade kyrkan till läskunnigheten?
 
2.Hur fick man höra nyheter?

3.Vad var kungörelserna? Var fick man höra dem? Vem sände kungörelserna?
4. Återge innehållet i ”allmän kungörelse” 6.3.1795 på finska.

5. Vad blev församlingsmedlemmarna påminda om när de fick höra kungörelserna?

6. Kungörelserna var ofta på svenska – hur gick det till när församlingen var finskspråkig?

7. Vilken funktion hade böndagsplakaten?
Vad handlade ett böndagsplakat om år 1756 och varför?