8. Du är på väg hem efter gudstjänsten i Åbo domkyrka 2.4.1795. Du har av prästen fått höra en kungörelse som handlar om hur man ska vara klädd i kyrkan. Du är en ganska förmögen borgarhustru som är intresserad av modekläder. Din man, som spelas av din klasskompis, vill följa prästens råd.
Ni är oeniga om vad prästen sade. Läs kungörelsen på båda språken och försök komma överens om hustrun får komma till kyrkan i färggranna kläder eller inte. Båda försvarar starkt sina åsikter.
 
 
9. Med hjälp av en tidsmaskin besöker du kyrkan i S:t Karins på 1600-talet. Du öppnar dörren och ser att människorna har samlats i en gudstjänst. Beskriv det du ser och hör och de lukter du känner.