Åbo som en del av den svenska stormakten


Vastaa kysymyksiin suomeksi:
1 A
1.Mitä eri seurauksia oli siitä, että Ruotsi 1600-luvulla kehittyi suurvallaksi?

2. Mistä pääosa väestöstä sai elantonsa?

3.Miten eri tavoin sodankäynti vaikutti maan talouteen?

4. Missä suhteessa sekä aatelisto että porvaristo olivat epäyhtenäisiä säätyjä?

5. Mitä voit kertoa naisen roolista sääty-yhteiskunnassa maalla ja kaupungissa?

6. Missä tapauksissa nainen saattoi saada täysivaltaisen kansalaisen oikeudet?

7. Mitkä seikat osoittavat, että Suomi oli tärkeä osa Ruotsin valtakuntaa 1600-luvulla?

8. Mikä oli ruotsi kielen asema Suomessa 1600-luvulla ja miten kieliongelmat hoidettiin?

9. Mitkä seikat edesauttoivat sitä, että Turusta tuli Ruotsin toiseksi suurin kaupunki 1600-luvulla?

10. Mitkä kaksi yhteiskunnan tärkeää toimialaa oli 1600-luvulla keskittynyt Turkuun?

11. Miksi voidaan sanoa, että Turku oli Pietari Brahelle mallikaupunki?

12. Mitä hallinnollisia uudistuksia Turussa ja Suomessa toteutettiin 1600-luvulla?

13. Mitkä uudistukset vahvistivat Turun asemaa kulttuurikaupunkina?

Extra: Mitkä 1600-luvun uudistuksista ovat edelleen nähtävissä Turussa?

IB Vilka människor bodde i Åbo på 1600-talet, och hur såg staden ut?

1.Millaista kaupankäyntiä tavalliset porvarit harjoittivat Turussa 1600-luvulla?

2. Miten käsityöammatin harjoittajat olivat järjestäytyneet?

3. Mistä piiat ja rengit olivat kotoisin?

4. Millaisista ihmisistä oli kyse, jos kirkonkirjoissa oli merkintä ”inhysing” tai ”lösdrivare”?

5. Mitä kieliä Turun kaduilla puhuttiin 1600-luvulla?

6. Miksi saksalaisia kauppiaita tuli niin paljon Turkuun juuri 1600-luvun alkupuolella?

7. Millaisia ulkomaisia, 1600-luvulta peräisin olevia sukujuuria tämän päivän turkulaisilla voi olla
ja miksi?

8. Mikä selvä muutos kaupungin väestörakenteessa tapahtui 1600-luvun loppupuolella?

9. Miten ulkomaalaiset kauppiaat ja turkulaiset porvarit tulivat toimeen keskenään 1600-luvun alkupuolella?

10. Miksi ulkomaalaisia kauppiaita jopa haastettiin oikeuteen Turussa?

11. Mitä tärkeitä rakennuksia sijaitsi Turun Suurtorin ympärillä 1600-luvulla?

12. Missä sijaitsi kaupungin ainoa hautausmaa?

13. Miltä näyttivät tavalliset asuinrakennukset 1600-luvulla?

14. Miten varakkuus näkyi taloista?

15. Millaisia "liikenneongelmia" 1600-luvun turkulaisilla oli?