Åbo som en del av den svenska stormakten


Svara på frågorna på svenska:

1 A
1. Vilka olika konsekvenser blev det av att Sverige utvecklades till en stormakt under1600-talet?

2. Hur försörjde sig majoriteten av befolkningen?

3. På vilka olika sätt påverkades landets ekonomi av de många krig som Sverige var inblandat i?

4. Varför kan man säga att både adeln och borgerskapet var oenhetliga som stånd?

5. Vad kan du berätta om kvinnans roll i ett ståndssamhälle på landet och i staden?

6. I hurdana situationer kunde kvinnan få en myndig medborgares rättigheter?

7. Vilka fakta påvisar att Finland, den östra rikshalvan, var en viktig del av Sverige?

8. Hurdan var svenskans ställning i Finland på 1600-talet och hur klarade man av språkproblemen?


9. Vilka omständigheter var det som bidrog till att Åbo blev den näst största staden i Sverige på
1600-talet?

10. Vilka två viktiga samhälleliga domäner/områden hade koncentrerats till Åbo?

11. Varför kan man säga att Åbo var en modellstad för Per Brahe?

12. Vilka förvaltningsreformer genomfördes i Åbo och i Finland under 1600-talet?

13. Vilka reformer förstärkte Åbos ställning som kulturellt centrum?

Extra Vilka av 1600-talets reformer är fortfarande synliga i Åbo?

IB Vilka människor bodde i Åbo på 1600-talet, och hur såg staden ut?

1. Vilken roll spelade borgarna inom handeln i Åbo på 1600-talet?

2. Hur hade hantverkarna organiserat sig?

3. Varifrån kom pigorna och drängarna?

4. Hurdana människor var det fråga om, när det stod ”inhysing” eller ”lösdrivare” i kyrkoböckerna?

5. Vilka språk talades det på gatorna i Åbo på 1600-talet?

6. Varför kom det så många tyska handelsmän till Åbo speciellt i början av 1600-talet?

7. Hurdana utländska rötter, som härstammar från 1600-talet, kan dagens åbobor ha och varför?

8. Hur förändrades befolkningsstrukturen i Åbo mot slutet av 1600-talet?

9. Hur kom utländska handelsmän och borgarna i Åbo överens med varandra i Början av 1600-
talet?

10. Hur kom det sig att utländska handelsmän kunde till och med ställas inför rätta ?

11. Vilka viktiga byggnader fanns det kring Stortorget på 1600-talet?

12. Var låg stadens enda begravningsplats på den tiden?

13. Hur såg vanliga bostadshus ut på den tiden?

14. Hur kunde man se att vissa hus ägdes av förmögna familjer?

15. Hurdana trafikproblem kunde det uppstå i 1600-talets Åbo?