Hälsa och sjukdom i 1700-talets Åbo


1. Referera texten med hjälp av följande stödord
  • Skillnader mellan Åbo på 1700-talet och nu
  • Hygienen på 1700-talet
  • Beskriv epidemier
  • Botemedel
  • Mineralvatten

2. Svara på svenska:

1.Varför var det mycket mer ödesdigert att insjukna i 1700-talets Åbo än idag?
2. Hur hade man organiserat fattighjälpen?
3. Hur skötte man de gamla och de sjuka i 1700-talets Åbo?
4. Varför var just de fattiga och tiggarna mest utsatta för epidemier?
5. Varför spred sig ohyra och epidemier så lätt i hushållen?
6. Hur spred sig också epidemier från utlandet till Åbo?
7. Vilket faktum ökade rädslan för antågande epidemier?
8. Hur lindrade man symptom av veneriska sjukdomar?
9.Varför kan man räkna med ett mörkertal när det gäller statistiken över dem som dött i veneriska sjukdomar?.
10. Återge kort jungfru Maria Ekeboms historia från bröllop till begravning.
11. Varför hade de insjuknade inga goda möjligheter till medicinsk vård i 1700-talets Åbo och hur skötte man ofta sjukdomar och förlossningar?
12. Varför ska man inte undervärdera folkmedicinen på den tiden?
13. Ur vilka två viktiga källor fick Åboborna sitt vatten?
14. Varifrån kom vattnet till den bäck som kallades Gropen och i vilka två riktningar rann den?
15. Vilka stadens två viktiga brunnar nämns i texten och var låg de?
16. Vad var det som lockade människor från när och fjärran till Kuppis källa?